phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Circular Summit 2024

Dňa 15.2.2024 sme sa zúčastnili na Circular Summit 2024.

Hlavným cieľom podujatia bolo priblíženie potencionálu cirkulárnej ekonomiky pre mikro, malé a stredné podniky na Slovensku, nakoľko efektívne nakladanie so zdrojmi prináša ekologické aj ekonomické benefity. 

Prvý slovenský Circular Summit so svojou skladbou panelových diskusií a nadväzných workshopov umožnil preniesť teóriu do praxe. Brantner Green Solutions Slovakia sa podieľal na cirkulárnej výstave a taktiež prispel ku programu prostredníctvom workshopu o inteligentnom narábaní s odpadom, ktorý viedol Peter Pajerchin, Obchodný riaditeľ.

Bol to deň plný zaujímavých diskusií, ekoinovácii a cenných kontaktov s expertmi či novými obchodnými partnermi.