phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Prevádzka Myjava

BRANTNER Slovakia s.r.o. – Prevádzka Myjava
Brezovská 10
907 01 Myjava

Tel.: + 421 34 621 26 01
myjava@brantner.sk

V regióne Myjava poskytuje BRANTNER Slovakia s.r.o. komplexné služby odpadového hospodárstva a technických služieb tak pre Mesto Myjava ako aj okolité obce, občanov či podnikateľov:

 • zber komunálnych odpadov
 • zber druhotných surovín
 • odvoz objemného odpadu kontajnermi vo veľkosti
  1, 5, 7, 14 a 30 m3 – stavebný odpad, starý nábytok, dvere a pod.
 • zber odpadu z elektro zariadení – chladničky, práčky, televízory, počítače a pod.
 • zber nebezpečných odpadov
 • údržba verejnej zelene
 • údržba verejného osvetlenia
 • vývoz prostredníctvom fekálneho vozu
 • odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi