phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Kompostáreň Myjava


V sídle spoločnosti prevádzkujeme taktiež kompostáreň, kde spracovávame biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene, pokosenú trávu, lístie, konáre s príslušnou technológiou drvenia odpadov.

 

Za biologicky rozložiteľný odpad sa považuje odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti.

 

Patrí sem:

tráva, konáre zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny

 

 

Prevádzková doba kompostárne: 

 

Pondelok:  8.00 hod – 16.00 hod

Utorok:       7.00 hod – 14.30 hod

Streda:        8.00 hod – 16.00 hod

Štvrtok:      7.00 hod – 14.30 hod

Piatok:        7.00 hod – 14.30 hod

Sobota:       8.00 hod – 12.00 hod

 

Výdaj kompostu:

Pondelok:  13,00 hod – 14,00 hod

Utorok:       13,00 hod – 14,00 hod

Streda:        13,00 hod – 14,00 hod

Štvrtok:      13,00 hod – 14,00 hod

Piatok:        13,00 hod – 14,00 hod

 

Prevádzka je počas štátnych sviatkov zatvorená.

V prípade záujmu o kompost nám napíšte na email: myjava@brantner.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na tel.: 034/6212601