phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Prenájom a odvoz kontajnerov

Na celom území Slovenska zabezpečujeme zber, prepravu a nakladanie s odpadmi pre občanov, podnikateľov či samosprávu.

Pristavenie a vývoz kontajnerov realizujeme jednorazovo alebo v pravidelných intervaloch podľa požiadaviek klienta.

Pre zvoz odpadu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery vo veľkostiach od 5m3 do 30 m3. Široká škála kontajnerov Vám zabezpečí efektívny odvoz odpadu. 

Kontaktujte nás