phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Druhotné suroviny

Odvoz odpadu, výkup a spracovanie odpadu

Pre priemyselných zákazníkov zabezpečujeme na celom území Slovenska odvoz, výkup a recykláciu druhotných surovín. Hlavnými komoditami sú papier a lepenka, plasty, sklo, drevo či kovy.

Kontaktujte nás