phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Letná údržba a zeleň

<

Čistenie mesta

Ďalšou dôležitou náplňou našej činnosti pre mesto a obce, je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a údržba verejných priestranstiev, ktorá v sebe zahŕňa priebežné strojné čistenie mesta, čistenie kanálových vpustí a pod.

Verejná zeleň

Naše dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o verejnú zeleň sú základom pre profesionálne vykonávanie služieb v tejto oblasti. V spolupráci s naším hlavným obchodným partnerom – mestom Myjava zabezpečujeme:

  • výrub stromov
  • kosenie trávnatých plôch a ich údržba
  • ručné a strojné orezávanie drevnatých porastov
  • kompostovanie odpadu z údržby verejnej zelene

V prípade záujmu o naše služby nám napíšte na email: myjava@brantner.sk