phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Nebezpečný odpad

nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad, ktorý vznikne v prevádzke možno likvidovať iba cez oprávnenú organizáciu, ktorá je ustanovená na to, že môže tento odpad od firmy prebrať. Naša spoločnosť zabezpečuje odvoz nebezpečného odpadu a jeho likvidáciu na celom území Slovenka.

Kontaktujte nás