phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

O Spoločnosti

Prvú dcérsku spoločnosť na Slovensku sme založili v Spišskej Novej Vsi. Dnes so svojimi pätnástimi spoločnosťami zamestnávame viac ako 800 pracovníkov a v nasadení máme približne 250 vozidiel.

Neustálou reakciou na nové potreby a výzvy sme sa stali jednou z najväčších a najprogresívnejších firiem v celom odpadovom hospodárstve v SR. Zabezpečujeme komplexné služby odpadového hospodárstva pre viac ako 550 000 obyvateľov a 2 000 firemných zákazníkov.

V oblasti materiálového zhodnotenia odpadov prevádzkujeme na Slovensku 6 triediacich závodov, v ktorých sa ročne spracuje na ďalšie zhodnotenie viac ako 30 000 ton druhotných surovín.

Naše skládky odpadu sú trvalo monitorované a zodpovedajú prísnym normám z oblasti ochrany životného prostredia. Ide o moderné zariadenia s ochrannou spodnou izoláciou a komplexnou infraštruktúrou, ktoré riešia plyny a látky unikajúce z rozkladajúceho sa odpadu ako aj  odvod priesakových vôd.

Druhou nosnou činnosťou sú technické služby vrátane letnej a zimnej údržby komunikácií, starostlivosti o verejnú zeleň, údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia atď. Už od začiatku nášho pôsobenia na Slovensku patríme medzi najväčších poskytovateľov týchto služieb.

Uvedomujeme si svoje záväzné postavenie pri ochrane životného prostredia, a preto neustále hľadáme nové možnosti ako doterajšie systémy vylepšiť a minimalizovať tým akýkoľvek dopad našej činnosti na životné prostredie. Pri svojom záväzku voči životnému prostrediu sa aktívne podieľame na vývoji a realizácii mnohých riešení pre recykláciu, zhodnocovanie odpadov a ich alternatívne využitie.