phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Skupina Brantner

Žiť udržateľnosť a rozvíjať inovatívne koncepty pre ľudí, životné prostredie a spoločnosť je našou podstatou.

Preto likvidácia odpadu znamená oveľa viac ako len správny zber a jeho prepravu. Upravujeme ho tak, aby mohol prejsť najmodernejším procesom recyklácie, čím významne prispievame ku zachovaniu čistého životného prostredia vhodného pre život.

Brantner je vedúcim partnerom pre slovenské mestá, obce, občanov aj podnikateľov. Pre svojich klientov máme k dispozícii široké portfólio environmentálnych služieb, sme garantom kvalitných a moderných riešení zberu, zneškodňovania či zhodnocovania odpadov.

Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia. 

Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. 

V skupine Brantner neustále kladieme dôraz na zdravie, bezpečnosť, rozvoj či ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov. Sme zamestnávateľom pre viac ako 2 700 ľudí v šiestich krajinách Európy, na meniacom sa trhu odpadového hospodárstva máme svoje významné miesto od r. 1936.

Sme hrdí na naše korene, tradičné hodnoty, popri tom sa náš pohľad upiera neustále do budúcnosti. Trvalá udržateľnosť a inovácie sú pre nás príležitosťou a zabezpečujú budúcnosť podnikania v globálnom hospodárstve.

Mapa pobočiek Brantner Slovakia
 • BRANTNER Slovakia s.r.o.

  Tel.: +421 2 43 41 50 45
  Email: slovakia@brantner.com

  Brantner Tornaľa s.r.o.

  Tel.: Tel.: +421 911 068 400
  Email: tornala@brantner.sk

  Brantner Eko s.r.o.

  Tel.: +421 2 43 41 50 45
  Email: eko@brantner.sk

  Brantner Kolta s.r.o.

  Tel.: +421 902 987 667
  Email: kolta@brantner.sk

 • BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava

  Tel.: +421 34 62 12 601
  Email: myjava@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Nové Zámky s.r.o.

  Tel.: +421 35 64 26 436
  Email: office.brantnernz@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Prevádzka Slatinské Lazy

  Tel.: +421 903 757 086
  Email: eko@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Altgas s.r.o.

  Tel.: +421 42 44 27 920
  Email: altgas@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Lučenec s.r.o.

  Tel.: +421 902 987 656
  Email: lucenec@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Gemer s.r.o.

  Tel.: +421 47 56 31 936
  Email: brantnergemer@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Prevádzka Revúca

  Tel.: +421 47 56 31 936
  Email: brantnergemer@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Poprad, s.r.o.

  Tel.: +421 52 77 67 251
  Email: poprad@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Nova, s.r.o.

  Tel.: +421 53 41 66 211
  Email: nova@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Brantner Fatra s.r.o.

  Tel.: +421 43 421 13 33
  Email: fatra@brantner.sk

  Vstúpiť
   
 • Prevádzka Hriňová

  Tel.: +421 903 757 086
  Email: eko@brantner.sk

  Vstúpiť