phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Brantner Lučenec s.r.o.

Brantner Lučenec s.r.o.
Opatová - Čurgov 439
984 01 Lučenec

IČO: 31 595 766

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1541/S

Tel.: +421 35 64 48 200
Email: lucenec@brantner.sk

Vedúci skládky
Pavel Kolimár

Mobil: +421 902 987 656
Email: pavel.kolimar@brantner.sk

 

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok : od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Spoločnosť Brantner Lučenec s.r.o. zabezpečuje uskladnenie nie nebezpečného odpadu skládkovaním.

 
Cennik 2024

 

Integrované povolenia nájdete tu:

2023

2020

 

Ochrana osobných údajov

Milí návštevníci webstránky, od 25. 05. 2018 je účinné Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

IDO pre verejnosť – komplet

IDO pre obchodných partnerov – prehľad

IDO pre obchodných partnerov – komplet

IDO pre uchádzačov o zamestnanie

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať emailom: lucia.csoelleova@brantner.sk