phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

BRANTNER Slovakia s.r.o.

V rámci Slovenska vystupujeme ako riadiace a poradenské centrum pre všetky spoločnosti skupiny Brantner v Slovenskej republike, naše služby poskytujeme od r. 1994.

BRANTNER Slovakia s.r.o. – Prevádzka Bratislava
Tel.: +421 2 43 41 50 45
slovakia@brantner.sk

 

V Bratislave a širšom okolí zabezpečujeme zber, prepravu a nakladanie s odpadmi pre občanov, podnikateľov či samosprávu.

Pristavenie a vývoz kontajnerov realizujeme jednorazovo alebo v pravidelných intervaloch podľa požiadaviek klienta.

Pre zvoz odpadu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery vo veľkostiach od 5m3 do 30 m3.

 

Naše služby pre Vás:

 

  • prenájom kontajnerov vo veľkosti 5, 7, 14, 20 a 30 m3
  • prenájom stavebných kontajnerov (kancelársky, skladový, sanitárny)
  • odvoz stavebného odpadu
  • odvoz objemného odpadu
  • zber druhotných surovín – papier, plasty, sklo
  • odvoz biologicky rozložiteľného odpadu – odpad zo záhrad a parkov, orezy stromov
  • odvoz nebezpečných odpadov
  • odvoz kvapalných odpadov
  • dovoz štrku, zeminy (sypké materiály)
  • preprava malých stavebných mechanizmov

 

Povolenia na nakladanie s odpadom:

Registrácia na zber a prepravu odpadov BRANTNER Slovakia s.r.o.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov BRANTNER Slovakia s.r.o.