phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Veľmi dôležitou činnosťou je zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia na celom území mesta Myjava, kde je vybudovaných zhruba 1830 svetelných bodov. Jedná sa tu o práce pri opravách a údržbe týchto svetelných bodov a rozvádzačov, čistenie svetelných bodov, nátery a výmena stožiarov, čo pri značnej prevádzkovej opotrebovanosti a veku verejného osvetlenia nie je ľahká úloha. Súčasne zabezpečujeme i povinné revízie verejného osvetlenia a s tým súvisiace i odstraňovanie zistených nedostatkov a závad.

Ďalej zabezpečujeme:

  • budovanie nových sietí verejného osvetlenia /siete, stožiare, svietidlá/
  • elektrikárske práce vnútorných osvetlení hál a ďalších objektov
  • elektroinštalačné práce všetkého druhu do 1000 V
  • vyhľadávanie a odstraňovanie porúch /skratov/ na elektrických rozvodoch v zemi
  • vytyčovanie trás verejného osvetlenia pre účely stavebného konania pomocou lokalizátora rozvodov
  • zabezpečovanie prác vo výškach (do 20 m) vysokozdvižnými plošinami
  • montáže transparentov, billboardov, pútačov
  • pilčícke práce
  • vianočná a iná výzdoba
  • prenajímanie montážnej plošiny aj s vodičom

Všetky uvedené práce na verejnom osvetlení na objednanie zabezpečujeme okrem mesta Myjava i v okolitých mestách a obciach a v niektorých organizáciách.

V prípade poruchy verejného osvetlenia v meste Myjava nám zašlite email na: myjava@brantner.sk alebo využite formulár nižšie.

Formulár pre nahlásenie poruchy VOS