phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Zimná údržba

Zimná udržba

Naša firma v zimných mesiacoch zabezpečuje zimnú údržbu v meste Myjava a v blízkom okolí, na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby, ako je odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov, parkovísk, areálov firiem a pod.. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp štrkom alebo soľou.

Zimnú údržbu komunikácií ponúkame aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.