phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

ISO

Naša spoločnosť má dlhoročne zavedený systém integrovaného manažérstva.

 

STN EN ISO 9001_systém manažérstva kvality
STN EN ISO 14001_systém environmentálneho manažmentu
STN ISO 45001 _systém manažérstva ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci
STN EN ISO 50001_systém energetického manažérstva

 

Politika kvality

Politika ochrany životného prostredia

Politika BOZP

Energetická politika

 

ISO 9001 a 14001

ISO 45001

 

ISO 50001