phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Prevázdka Hriňová

PREVÁDZKA Hriňová

Partizánska cesta 2546
962 05 Hriňová

Tel.: +421 903 757 086
Email: eko@brantner.sk

Neutralizačná a elektroflotačná stanica

Hlavnou činnosťou strediska Hriňová je neutralizácia chemických roztokov ako napríklad oplachových vôd a koncentrátov z galvanizovní s obsahom chrómu Cr6+ s kapacitou 3 m3/h, kyanidov CN- s kapacitou 3 m3/h a ostatných kyslých a alkalických vôd s kapacitou 10 m3/h. Súčasťou zariadenia je aj odlučovač kalov. Ďalšou z činností strediska je čistenie zaolejovaných vôd pomocou mechanického, chemického a elektrochemického odlučovania znečistenej vody. Kapacita je 12 m3 odpadových vôd za hodinu.

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok: od 6.00 hod do 14.00 hod

Sobota - Nedeľa: zatvorené

Rozhodnutia:

Vodoprávne povolenie

Vodoprávne povolenie - predĺženie

Schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov