phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Brantner Eko s.r.o.

Brantner Eko s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

IČO: 51 240 998

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 124897/B

Tel.: +421 02 43 41 50 45
Email: eko@brantner.sk

Spoločnosť vykonáva nasledovné činnosti/služby:

  1. Nakladanie s odpadmi, manipulácia, preprava, zhodnotenie, zneškodnenie
  2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zber, manipulácia, prepra­va, zneškodňovanie
  3. Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV)
  4. Úprava kyslých a alkalických vôd neutralizáciou, preprava a zneškodňovanie chemikálií
  5. Čistenie zaolejovaných vôd
  6. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
  7. Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia
  8. Zber, preprava a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných od­padov (BRO), vrátane vedľajších živočíšnych a odvodených produktov (VŽP), cestou výroby a užitia bioplynu

 

 

 Registrácia Brantner Eko

 

Ochrana osobných údajov

Milí návštevníci webstránky, od 25. 05. 2018 je účinné Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

IDO pre verejnosť – komplet

IDO pre klientov – prehľad

IDO pre klientov – komplet

IDO pre obchodných partnerov – prehľad

IDO pre obchodných partnerov – komplet

IDO pre uchádzačov o zamestnanie

IDO pre IS kamerový systém

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať emailom: oou.eko@brantner.sk