phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Brantner Kolta s.r.o.

Brantner Kolta s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

IČO: 31 422 624

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 145971/B

Tel.: +421 02 43 41 50 45
Email: kolta@brantner.sk

Vedúci skládky
Peter Karvaš

Mobil: +421 902 987 667
Email: peter.karvas@brantner.sk

 

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok : od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Spoločnosť zabezpečuje zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu skládkovaním. Skládka odpadov sa nachádza v katastri obci Kolta.

 
Cennik 2024 

 

Integrované povolenia nájdete tu:

Rozhodnutie 2020

Rozhodnutie 2018

 

Ochrana osobných údajov

Milí návštevníci webstránky, od 25. 05. 2018 je účinné Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

IDO pre verejnosť – komplet

IDO pre obchodných partnerov – prehľad

IDO pre obchodných partnerov – komplet

IDO pre uchádzačov o zamestnanie

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať emailom: lucia.csoelleova@brantner.sk