phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre zhodnocovanie odpadov

SPP a Brantner založili spoločný podnik pre cirkulárne zhodnocovanie komunálnych odpadov.

Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Vďaka našej iniciatíve s SPP prinášame na Slovensku riešenia, ktoré dostanú spracovanie odpadu na novú, trvalo udržateľnú úroveň.

Zástupcovia spoločností SPP a Brantner včera podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať
centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom príde na Slovensko progresívna technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

Z pohľadu odpadov očakávame, že tieto technológie majú potenciál zvýšiť mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov o 70 % a tiež znížiť množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %.

photo: @Peter Regec