phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

ČO VIDÍ UMELÁ INTELIGENCIA V ODPADE?

Predstavujeme vám Brantner HAWKEYE, technológiu ktorá prináša umelú inteligenciu do odpadového hospodárska.

 

V spolupráci s miestnou samosprávou sme v Nových Zámkoch zaviedli monitorovanie kvality bioodpadu. Umelá inteligencia sa za prvé týždne fungovania naučila rozpoznávať odpad a identifikovať, čo do kuchynského či záhradného odpadu nepatrí.

 

Dokáže určiť podiel jednotlivých zložiek odpadu ako sú plasty, sklo a papier, ale aj rozoznať biodegradovateľné sáčky od tých plastových.

 

Prečo je správne triedenie bioodpadu dôležité? Lebo je cennou surovinou, ktorá má ďalšie využitie v kompostárňach a bioplynových staniciach. Nemali by sa však v ňom nachádzať nežiadúce materiály. V takom prípade je potrebné bioodpad ďalej upravovať, čo zvyšuje náklady na spracovanie.

 

Umelá inteligencia nasadená v Nových Zámkoch dokáže posúdiť kvalitu obsahu každej z nádob a ohodnotiť ju priradeným skóre. Vďaka tomu vieme vyhodnotiť na aké využitie je obsah nádob vhodný a identifikovať lokality, kde sa triedi lepšie a kde horšie.

 

Umelá inteligencia tak pomáha zlepšovať kvalitu bioodpadu v nádobách a znižovať celkové náklady samosprávy na spracovanie odpadu. 

Video na tomto linku: https://vimeo.com/824129747/8bb76dba70