Úvod

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb.

Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu.

Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia.

Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel.

Materská spoločnosť so sídlom v rakúskom Krems an der Donau, je garantom kvalitných a inovatívnych riešení v sektore komunálnych služieb.

Skupina Brantner pôsobí prostredníctvom 60 spoločností v Európe a v Ázii a zamestnáva viac ako 2 700 pracovníkov.

Foto Andi Bruckner