Verejná zeleň

Naše dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o verejnú zeleň v mestách dávajú skupine Brantner výborné predpoklady pre profesionálne vykonávané služby. Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o výsadbu, zakladanie a projektovanie verejnej zelene spolu s jej každodennou údržbou. Strediská starostlivosti o zeleň sú vybavené kompletným strojovým parkom a technickým vybavením, ktoré spolu so skúsenosťami našich ľudí zaručujú tú najkvalitnejšiu starostlivosť o zeleň vo Vašom meste.

Služby spojené so starostlivosťou o zeleň zahŕňajú činnosti ako:

  • projektovanie a zakladanie verejnej zelene
  • výsadba zelených plôch a okrasných rastlín
  • kvetinová výsadba a obnova parkov
  • celoročné strojové kosenie trávnatých plôch
  • ručné a strojové orezávanie drevnatých porastov
  • kompostovanie odpadu z kosenia a orezávania