Prevádzka Slatinské Lazy

PREVÁDZKA Slatinské Lazy
Čistiareň odpadových vôd
962 25 Slatinské Lazy

Tel.: +421 903 757 086
Email: marcel.siegel@brantner.sk

Preprava a zneškodňovanie kvapalných odpadov, nakladanie s tuhými odpadmi

Hlavnou činnosťou strediska Slatinské Lazy je zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov so zameraním na kvapalné odpady. Spoločnosť Brantner Eko s.r.o. prevádzkuje v blízkosti obce Slatinské Lazy čistiareň odpadových vôd Hydrovit 500 S na zneškodňovanie odpadových vôd, obsahov lapačov tukov, odpadov zo septikov a žúmp a pod. Ide o mechanicko-biologickú čistiareň s vysokou účinnosťou čistenia. Jej maximálna kapacita je 900 m3 za deň, t.j.10,87 l/s.

Služby poskytuje komplexne, teda vrátane prepravy kvapalných odpadov cisternovými sacími vozidlami.

Stredisko sa zaoberá aj nakladaním s tuhými odpadmi, ako sú odpadové obaly, chemikálie, odpadové olejové filtre a pod. V rámci tejto činnosti zabezpečuje pre zákazníkov odber, prepravu a zneškodnenie uvedených druhov odpadov.

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok: od 7.00 hod do 15.30 hod
Sobota: zatvorené

Rozhodnutia:

Suhlas na prepravu Satinske Lazy OU_BB_OSZP_2019_027747_002

Suhlas nakladanie COV 97_1_f OU_DT_OSZP_2019_000622_ROJ

Suhlas zber COV 97_1_d OU_DT_OSZP_2019_000623_ROJ

Suhlas zhromazdovanie COV 97_1_g OU-DT_OSZP_2019_000620_ROJ

Suhlas zmiesavanie COV 97_1_i OU_DT_OSZP_2019_000621_ROJ