Osvetlenie

Počas pôsobenia v správe, údržbe a modernizácii verejného osvetlenia získala skupina Brantner kvalifikovaný prehľad o možnostiach a systémoch verejného osvetlenia, spolu s ich technickými nedostatkami a energetickou náročnosťou.

Moderné verejné osvetlenie v mestách a obciach prináša do našich nočných ulíc a ciest bezpečnosť, vytvára obraz mesta. Práve preto tu vidíme veľkú potrebu zvýšenia kvality osvetlenia, úspor v spotrebe elektrickej energie a zároveň zníženia nákladov pri údržbe a prevádzke.

Skupina Brantner Vám ponúka komplexné poradenstvo, projektovanie obnovy osvetlenia, realizáciu týchto projektov, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo Vašom meste či obci. Medzi naše kompetencie v obore osvetlenia patrí aj vianočné, príležitostné okrasné osvetlenie, osvetlenie budov, parkov, výrobných či prevádzkových hál, exteriérov / interiérov budov, projektovanie a realizácia efektívnych energetických zariadení.

Zoznam činností pre mestá a obce:

1) Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
2) Správa verejného osvetlenia
3) Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
4) Osvetlenie verejných priestranstiev
5) Osvetlenie budov – iluminácia objektov
6) Vianočné a slávnostné osvetlenie
7) Modernizácia osvetlenia objektov a budov (úrady, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia…)
8) Modernizácia osvetlenia športovísk
9) Dezinfekcia svetlom UV-C žiaričmi  – čistenie vzduchu a povrchov od biologicky znečistených látok ako sú baktérie, vírusy a plesňové spóry

osvetlenie@brantner.sk

 

Viac