Objemný odpad / Stavebný odpad

Dôležitou súčasťou našich služieb pre obce a mestá je zber, preprava nakladanie s veľkoobjemovými odpadmi, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Pre zvoz tohto odpadu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery vo veľkostiach od 1 m3 do 30 m3. Tieto služby sú určené hlavne pre zber veľkorozmerných odpadov z domácností, biologicky rozložiteľného odpadu (odpad z kosenia a orezávania), jarného a jesenného upratovania, pre zber odpadov zo záhradkárskych oblastí, pri upratovaní a zbere odpadov po športových a kultúrnych podujatiach a taktiež pre zber odpadov vznikajúcich pri stavbách a stavebných úpravách.

Pri poskytovaní týchto služieb vychádzame z potrieb a požiadaviek nášho zákazníka pre stanovenie termínu a objemu prepravovaného odpadu.

Pre účely zberu objemného odpadu Vám radi pristavíme veľkokapacitné kontajnery.