Letná a zimná údržba

Našou dôležitou náplňou je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácii počas celého roka.

Letná údržba komunikácii zahŕňa nasledovné činnosti:

 • ručné a strojové čistenie komunikácii a verejných plôch
 • ručné a strojové zametanie komunikácii a verejných plôch
 • kropenie komunikácii
 • ručné a strojové čistenie kanalizačných vpustí
 • čistenie komunikácii od lístia
 • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách

Pre tieto účely využívame rôzne dopravné a viacúčelové mechanizmy a stroje ako sú kropiče, zametacie autá, cisterny, malé dopravné multikáry a ďalšie.

Letnú údržbu komunikácii ponúkame obciam a mestám, ale aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.

Zimná údržba komunikácii zahŕňa nasledovné činnosti:

 • strojové pluhovanie komunikácii, odstavných plôch, parkovísk a areálov
 • strojový posyp komunikácii, chodníkov, parkovísk a areálov
 • ručné dočisťovanie, odpratávanie a posyp komunikácii a chodníkov
 • frézovane snehu
 • odvoz snehu
 • dočisťovanie nedostupných miest
 • uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu

Našou prioritnou úlohou pri údržbe komunikácii v zimnom období je odstraňovanie snehu, posyp šmykľavých ciest a chodníkov chemickým alebo fyzikálnym posypom tak, aby sme dbali na bezpečnosť cestnej premávky, zákonné predpisy, hospodárnosť a samozrejme na ochranu nášho životného prostredia.

Služby zimnej údržby zabezpečujeme moderným strojovým parkom a viacúčelovými mechanizmami, ako sú rôzne pluhy, odhŕňače, sypače a nakladače.