História

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sr., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Walter Brantner jr., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jr. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej Európy.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Vstup Bernd Brantnera do podnikania.
Pokračovanie v medzinárodnej expanzii skupiny Brantner do strednej a východnej Európy.
Predaj prepravnej firmy a cestovnej kancelárie.

2004

Vznik viacerých Joint Ventures v Slovinsku a Rumunsku v oblasti odpadového hospodárstva.
Akvizícia NUA Abfallwirtschaft od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko

2007

Podpis prvého kontraktu odpadového hospodárstva v Srbsku.
Postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

2012

Založenie obchodného odvetvia Facility Services.

2017

Na zber odpadu sa začínajú využívať aj hybridné vozidlá, kde stláčacia jednotka vrátane nakladača je ovládaná elektricky.

Súčasnosť

Dôsledná, trvalá expanzia – toto je stratégia, ktorú skupina Brantner nasleduje dodnes: zakladaním nových firiem v Európe ako aj v domácom Rakúsku či inštaláciou najmodernejších zariadení.