Brantner Tornaľa s.r.o.

Brantner Tornaľa s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Tel.: +421 911 068 400

skladka.tornala@brantner.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok – Piatok : od 7,30 hod. do 18,00 hod.

Spoločnosť Brantner Tornaľa s.r.o. zabezpečuje uskladnenie nie nebezpečného odpadu skládkovaním.

Povolenia nájdete tu:

IPKZ