Brantner Nové Zámky s.r.o.

Brantner Nové Zámky s.r.o.
Viničná 23
940 64 Nové Zámky

Tel.: +421 35 64 26 436
Email: office.brantnernz@brantner.sk  

http://www.brantnernz.sk/