Brantner Eko s.r.o.

Brantner Eko s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Tel.: +421 02 43 41 50 45
Email: eko@brantner.sk

 

PREVÁDZKA Hriňová

Partizánska cesta 2546
962 05  Hriňová

Tel.: +421 903 757 086
Email: marcel.siegel@brantner.sk

 

PREVÁDZKA Slatinské Lazy

Čistiareň odpadových vôd
962 25  Slatinské Lazy

Tel.: +421 903 757 086
Email: marcel.siegel@brantner.sk

 

Milí návštevníci webstránky, od 25. 05. 2018
je účinné Nariadenie európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – čl. 13

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – čl. 14