Biologický odpad

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

 

 

Zabezpečujeme aj zber použitého potravinárskeho oleja.