Alternatívne palivá

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. patriaca do skupiny Brantner, disponuje jedným z prvých zariadení svojho druhu v SR na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. V tomto zariadení je moderná, veľkokapacitná technológia, kde sa mechanicky upravujú a kombinujú rôzne typy odpadov, ktoré slúžia ako alternatívne palivo pre cementársky priemysel. Jedinečnosť tohto zariadenia spočíva v ekologickom prístupe pri výrobe cementu, kde sa namiesto prvotných surovín, ktoré sú jednak vyčerpateľné a škodiace životnému prostrediu, využíva palivo založené na odpadoch, ktoré sme vytvorili a ktoré by skončili na skládkach.

Takto využívame energetický potenciál, inak zneškodňovaného odpadu z domácností, priemyslu čím šetríme naše suroviny a životné prostredie.